Năm 2023: Xuất nhập khẩu cán đích 681 tỷ USD Xuất nhập khẩu của doanh nghiệp FDI đạt hơn 466 tỷ USD
15 ngày đầu năm 2024 xuất nhập khẩu đạt gần 30 tỷ USD
Hoạt động xuất nhập khẩu những ngày đầu năm có nhiều tín hiệu tích cực. Trong ảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu ở khu vực cảng Hải Phòng. Ảnh: T.Bình.

Cụ thể, xuất khẩu đạt gần 15,1 tỷ USD, trong đó kim ngạch của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 11 tỷ USD.

Nửa đầu tháng này có 4 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: Điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may.

Trong đó, điện thoại và linh kiện dẫn đầu với 2,86 tỷ USD, chiếm gần 19% kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Đứng thứ hai là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,24 tỷ USD, chiếm 14,85.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng; dệt may với các kết quả lần lượt là: 1,63 tỷ USD, chiếm 10,8%; gần 1,3 tỷ USD, chiếm 8,55%.

Như vậy, riêng 4 nhóm hàng chủ lực chiếm tới 53,2% kim ngạch xuất khẩu cả nước.

Chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu trong nửa đầu tháng 1 đạt 14,7 tỷ USD, trong đó kim ngạch của doanh nghiệp FDI đạt 9,48 tỷ USD.

Hai nhom hàng nhập khẩu tỷ đô là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,27 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 1,92 tỷ USD.

Như vậy, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 1/2024 đạt xấp xỉ 30 tỷ USD, cán cân thương mại thặng dư gần 400 triệu USD.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex