Đến nay có tới 96% ngân hàng tại Việt Nam đã và đang xây dựng chiến lược chuyển đổi số và có 92% ngân hàng đã phát triển dịch vụ ứng dụng trên Internet và Mobile. Ảnh: MB
Đến nay có tới 96% ngân hàng tại Việt Nam đã và đang xây dựng chiến lược chuyển đổi số và có 92% ngân hàng đã phát triển dịch vụ ứng dụng trên Internet và Mobile. Ảnh: MB

Một vài năm trước, cụm từ “chuyển đổi số” vẫn được nhắc đến như một khoản đầu tư thận trọng, viễn cảnh trong tương lai xa. Tuy nhiên, sự phát triển của công nghệ và những mô hình kinh doanh mới đã khiến chuyển đổi số trở thành một yêu cầu mang tính chiến lược, tất yếu đối với sự sống còn của mỗi quốc gia hay doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, tháng 6/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình chuyển đổi số quốc gia, đặt ra mục tiêu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế; đến năm 2030, kinh tế số chiếm 30% GDP. Hàng loạt các giải pháp chính sách cũng như nỗ lực của các tổ chức, doanh nghiệp hàng đầu đã tạo nên một Việt Nam đổi mới, số hóa trong nhiều lĩnh vực hoạt động, nhất là lĩnh vực ngân hàng.

Trong bối cảnh chuyển đổi số trở thành một trong những xu hướng không thể đảo ngược, Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều hành động chuyển đổi số quyết liệt. Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, đến cuối năm 2022, ngành ngân hàng đã đầu tư hơn 15.000 tỷ đồng cho hoạt động chuyển đổi số và đã đưa Việt Nam là một trong những nước ứng dụng ngân hàng số hàng đầu (tỷ lệ tăng trưởng 40% về thanh toán số trong 3 – 4 năm qua). Đến nay có tới 96% ngân hàng tại Việt Nam đã và đang xây dựng chiến lược chuyển đổi số và có 92% ngân hàng đã phát triển dịch vụ ứng dụng trên Internet và Mobile.

Tuy nhiên, triển khai chuyển đổi số một cách toàn diện, hiệu quả và bền vững vẫn là bài toán lớn với nhiều tổ chức, doanh nghiệp ở mọi quy mô. Theo kết quả khảo sát của một số công ty tư vấn chiến lược như McKinsey và BCG, hơn 70% dự án chuyển đổi số tại các doanh nghiệp không đạt được kỳ vọng hoặc những kết quả tăng trưởng bền vững đã đặt ra.

Có thể nói, chuyển đổi số yêu cầu tổ chức phải liên tục sẵn sàng đối mặt với những biến động thị trường, thay đổi hành vi khách hàng, rủi ro đầu tư công nghệ… Những khó khăn về tài lực, nhân lực, cơ sở hạ tầng và chiến lược số hóa bài bản… đều là những khó khăn tăng nguy cơ thất bại khi triển khai thực tế.

Với mong muốn chung tay cùng Chính phủ, ngành ngân hàng và các doanh nghiệp đối tác đẩy mạnh chuyển đổi số, góp phần xây dựng hình ảnh ngân hàng Việt Nam cũng như doanh nghiệp Việt Nam chuyên nghiệp, hiệu quả, vững vàng tiến bước để cạnh tranh và hội nhập, MB tổ chức Hội thảo Quốc tế “Digitalize to Revolutionize – Định hình nền kinh tế số tương lai”, nhằm kết nối và lan tỏa tầm nhìn chuyển đổi số từ những chuyên gia hàng đầu thế giới đến các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Hội thảo sẽ kết nối các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp Việt với những diễn giả từ Columbia Business School. Với nhiều năm nghiên cứu chuyên sâu về chuyển đổi số cùng kinh nghiệm tư vấn chiến lược cho những tập đoàn hàng đầu thế giới, bộ 3 diễn giả David L. Rogers, Sheena S. Iyengar và Paul J. Bailo sẽ chia sẻ những phương pháp và bài học thực tế, có thể nhanh chóng áp dụng vào thực tiễn quá trình xây dựng nền kinh tế số quốc gia nói chung và chiến lược chuyển đổi số nói riêng của từng doanh nghiệp.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex