Một cảnh trong phim "Thầu Chín ở Xiêm" được chiếu đợt này. Ảnh: Cục Điện ảnh
Một cảnh trong phim “Thầu Chín ở Xiêm” được chiếu đợt này. Ảnh: Cục Điện ảnh.

Theo đó, Bộ VH,TT & DL giao Cục Điện ảnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị và Trung tâm Văn hóa các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức Đợt chiếu phim trong phạm vi cả nước từ ngày 3 đến ngày 16/2.

Các phim được chọn chiếu trong Đợt phim bao gồm: Phim truyện “Thầu Chín ở Xiêm” do Hãng phim Hội Điện ảnh Việt Nam sản xuất; phim tài liệu “Hà Nội, Thủ đô văn hiến” do Công ty TNHH HDA Phim sản xuất, “Đường đến WTO” do Công ty TNHH MTV Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất; phim hoạt hình “Khoảng trời mơ ước” và “Đinh Tiên Hoàng đế” do Công ty Cổ phần Hãng phim Hoạt hình Việt Nam sản xuất.

Đợt chiếu phim mở cửa tự do cho công chúng. Tại Hà Nội, các phim được chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, số 87 Láng Hạ.

Bộ VH,TT & DL giao Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm tổ chức in các bộ phim gửi tới các đơn vị điện ảnh trên cả nước để chiếu phục vụ công chúng trong tuần phim.

Tuần phim Kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng miền Nam

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex