LG Electronics Việt Nam Hải Phòng được gia hạn doanh nghiệp ưu tiên Công nhận địa điểm kiểm tra tại Công ty công nghệ YEH CHIANG Việt Nam Công ty Tam Dương Việt Nam được công nhận địa điểm kiểm tra Công ty Sumi được công nhận doanh nghiệp ưu tiên
Hải quan Cẩm Phả đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Q.H
Hải quan Cẩm Phả đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp. Ảnh: Q.H

Địa điểm kiểm tra trên chịu sự kiểm tra, giám sát và kiểm soát về hải quan của Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Cẩm Phả.

Việc kiểm tra thực tế đối với các lô hàng xuất, nhập khẩu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Địa điểm kiểm tra của Công ty TNHH DEE VAN ELECTRONICS Việt Nam áp dụng đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện, vật tư nhập khẩu để phục vụ sản xuất hàng hóa hoặc hàng hóa xuất khẩu.

Công ty chịu trách nhiệm bố trí mặt bằng, phương tiện phục vụ kiểm tra tại chân công trình và chỉ được đưa hàng hóa vào lắp đặt, sản xuất, xuất khẩu sau khi đã được cơ quan Hải quan quyết định thông quan.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex