Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án có sơ bộ tổng chi phí thực hiện 7.777,689 tỷ đồng; chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 710,121 tỷ đồng; quy mô sử dụng đất khoảng 75,47 ha. Nhà đầu có trách nhiệm đầu tư xây dựng hoàn thành các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trước khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất…

Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tiến độ thực hiện khoảng 6 năm. Hạn cuối nộp hồ sơ đăng ký thực hiện Dự án đến 9 giờ ngày 20/2/2024.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex