Quang cảnh buổi tọa đàm

Các ý kiến thảo luận, trao đổi tại tọa đàm đã làm rõ ý nghĩa Ngày pháp luật Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (9/11) và các văn bản luật hiện hành; vai trò của cấp ủy, chỉ huy đơn vị trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; thông tin, rút kinh nghiệm về tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trong Quân đội, Quân chủng, Vùng, đơn vị…

Các ý kiến đã liên hệ sát thực tế nhiệm vụ đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đoàn viên thanh niên; đề xuất các biện pháp khắc phục hiện tượng vi phạm pháp luật, kỷ luật và các nguy cơ mất an toàn trong đơn vị.

Tọa đàm giúp cán bộ, đoàn viên thanh niên nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động trong học tập, huấn luyện, rèn luyện, kiên quyết đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật, kỷ luật.

                                                Tin, ảnh: Mạnh Quang

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex