Chú thích ảnh
Quang cảnh buổi gặp gỡ.

Chia sẻ tại chương trình, ông Peter Hồng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài bày tỏ vui mừng khi được chứng kiến sự thay đổi, phát triển của đất nước, của Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Bà con kiều bào ở nước ngoài luôn có mong muốn, tâm huyết đóng góp cho Thành phố, đất nước. Với cơ chế, chính sách đặc thù được Quốc hội cho phép, ông Peter Hồng mong muốn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tạo điều kiện, cơ hội, cơ chế để kiều bào tham gia đóng góp nhiều hơn cho Thành phố. Ví dụ, Thành phố có thể xây dựng các dự án lớn, trọng điểm trong và phát hành trái phiếu để kiều bào tham gia đóng góp nguồn lực triển khai.

Bà Phan Bích Thiện (kiều bào Hungary) chia sẻ, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung, tại Hungary nói riêng, hoạt động ở rất nhiều lĩnh vực với đội ngũ đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học. Trí thức kiều bào luôn mong muốn được đóng góp trí thức, hiểu biết của mình để thực hiện các chương trình, đề án lớn của Thành phố. Một trong những đề án mà kiều bào Hungary có thể tham gia tích cực đó là xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành trung tâm tài chính quốc tế.

Chú thích ảnh
Kiều bào nhỏ tuổi giao lưu tại chương trình.

Theo bà Phan Bích Thiện, thương hiệu đất nước Việt Nam đã được định vị trên trường quốc tế, trở thành điểm sáng về phát triển kinh tế. Tuy nhiên, để định vị thương hiệu đất nước, không chỉ là về kinh tế mà phải chú trọng đến văn hóa. Vì thế, đất nước ta cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động quảng bá văn hóa Việt ra thế giới. Trong đó, cần có chiến lược quảng bá văn hóa với những nét trọng tâm, trọng điểm, không nên làm dàn trải.

“Đại đoàn kết dân tộc là báu vật, là động lực, là nòng cốt cho sự thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Hiện ở trong nước, hằng năm, các hoạt động Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức sôi nổi, góp phần tăng cường và củng cố, phát huy sức mạnh khối đạt đoàn kết dân tộc. Chúng ta có thể thí điểm tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở nước ngoài. Đây là dịp rất tốt để kết nối, gắn kết tình cảm cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài” – bà Phan Bích Thiện bày tỏ.

sex

789bet

jun88

jun88

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex

sex